ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು (ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ)

(www.vknews.com) :

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ:

ವಾರ್ಷಿಕ12/-ರೂ ಗೆ 2ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಮ್ಮವರದ್ದಾಗಿಸಿರಿ

ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ… ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ…

ವಾರ್ಷಿಕ 12/-ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕ್ರತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಥಿದರೆ…

ಅಕ್ಷಿಡೆ೦ಟ್ ಬೆನಿಫ಼ಿಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಿಸಿ.
(70ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೊತಿ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆ:

ವಾರ್ಷಿಕ 330/-ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಥಿರಿ
(ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌ೦ಟ್ ನಿಂದಲೇ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ)

ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಬವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟು೦ಬಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ,
ಅಫ಼ಘಾತ ವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಯಾದಲ್ಲಿ 1ಲಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ,
(50ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ)

ರಫೀಕ್ ದರ್ಬೆ
ಪುತ್ತೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮೀತಿ ಸದಸ್ಯರು

 

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

  ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
  1
  VK News Official Chat
  ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...