ಗಝಲ್

(www.vknews.com) : 

ಇಷ್ಟ ಪಡುವಿರಿ ಮೊದಲ ಚರಣದ ದ್ವೀತಿಯ ಸಾಲು ಖಂಡಿತ.
ಕೊಡುವ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಕ ಪಾಲು ಖಂಡಿತ.

ಮಮತೆ ನೋಡಿ ತಾಯಿಯ, ತನ್ನದೆಲ್ಲ ಸುಖವ ಮರೆತು..
ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿದ್ರೆಯ ಶಿಶುವಿಗೆ ಕುಡಿಸುವಳು ಹಾಲು ಖಂಡಿತ.

ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಕೊ ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡೆಂದಿಗೂ..
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ.

ಕೋಮುವಾದದ ಭಯೋತ್ಪಾದದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ..
ಎಂದು ಕೂಡ ಸರಿಸದಿರೂ ನೀ ಹಿಂದೆ ಕಾಲು ಖಂಡಿತ.

ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ..
ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಖಂಡಿತ.

ಪಕ್ಷಬೇರಾಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮಯ ಆದರಾಡಳಿತ ನಡೆಸುವರೇ..
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಇಂದು ಅಹವಾಲು ಖಂಡಿತ.

– ಹಿದಾಯತ್ ಕಂಡ್ಲೂರಿ

 

 

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

  ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
  1
  VK News Official Chat
  ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...