ಮಕ್ಕಾ ಹರಮ್: ಅರಫಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಜ್ಜಾಜುಗಳ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ದೃಷ್ಯಗಳು..!

ಮಕ್ಕಾ ಹರಮೈನ್(ವಿಶ್ವಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್): ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಕರ್ಮವು ಕೋವಿಡ್- 19 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ದ ಕೆಲವರು ಹಜ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಅರಫಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅರಫಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ದೃಷ್ಯಗಳು……

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

  ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
  1
  VK News Official Chat
  ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...