ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು
ad
ad

About the author

Related Articles

One Comment

  1. cryptorajni

    “ರೈತರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..”
    ಅಂತಲ್ಲ “ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಎಳಿದಿದ್ದಾರೆ..”
    ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ …

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್. All Rights Reserved.

ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
1
VK News Official Chat
ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...