ಅಹಂ

ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದಾರಿಯಲಿ

ಒಂದೆಡೆ ಗಿಡಮರಗಳ ಸಾಲು, ಒಂದೆಡೆ ಮಸಣ

ಕಾಲಿಗೇನೋ ತಾಕಿದಂತಾಯಿತು

ಅದು ಬೇರೇನಲ್ಲ ಶವದ ಮೂಳೆ

ನನಗೆ ಹೇಳಿತು – ಓ ನಡೆಯುವವನೆ

ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾನೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ

ಇದೇ ನಿನ್ನ ನೈಜ ನೆಲೆ.

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

  ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
  1
  VK News Official Chat
  ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...