ಗಝಲ್

ಗಝಲ್

(www.vknews.com) :  ಇಷ್ಟ ಪಡುವಿರಿ ಮೊದಲ ಚರಣದ ದ್ವೀತಿಯ ಸಾಲು ಖಂಡಿತ. ಕೊಡುವ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಕ ಪಾಲು ಖಂಡಿತ. ಮಮತೆ ನೋಡಿ ತಾಯಿಯ, ತನ್ನದೆಲ್ಲ ಸುಖವ
Read More
ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
1
VK News Official Chat
ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...