ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

About the author

ವಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್

Related Articles

One Comment

  1. [email protected]

    ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ,ಆದರೇ ಬೇರೇ ದರ್ಮದವರಿಗೆ ಬೇರೇ ದೇಷ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹಿಂದೂಗಳದ್ದೇ ರಾಷ್ರಾ ಅಲ್ಲವಲ್ಲಾ, ಎಷ್ಟು ದರ್ಮಗಳವರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದೂ ನಿಮ್ಮಜತೆ ಇರಲು ಓಪ್ಪದವರನ್ನು ಬೇರೇ ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಬೇರೇ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದೂರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೇಯವರಿದ್ದರೇ ಅವರು ಎರಡನೆ ದರ್ಜೆಯವರಾಗುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ನೀವೆಷ್ಟೆ ಸಮಾದಾನ ಹೇಳಿದರೂ ಆಗದಕೇಲಸಾ,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!
ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
1
VK News Official Chat
ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...