ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

About the author

ವಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್

Related Articles

1 Comments

  1. Mahammad Rafik K

    Innalillah va innaa ilehi raajivoon…

    ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯಾಯಾಯುತ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇವರ ಮರಣವು ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ಮಗ್ಫಿರತ್ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಆಮೀನ್…..

    ರಫೀಕ್ ದಲ್ಕಾಜೆ ಕೋಲ್ಪೆ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2010 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್. All Rights Reserved.

error: Content is protected !!
ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ
1
VK News Official Chat
ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ತಾ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ...